اخلاق غذایی درک غذایی: اصول و آماده سازی محصولات غذایی در سراسر جهان: چشم انداز فرهنگی (نسخه 4) مواد غذایی مقدماتی (14 نسخه)
Food_Ethics.pdf Understanding_Food:_Principles_and

Food_Ethics.pdf Understanding_Food:_Principles_and_Preparation.pdf Food_Around_the_World:_A_Cultural_Perspective_(4th_Edition).pdf Introductory_Foods_(14th_Edition).pdf

1285197313 Food Ethics
By: Louis P. Pojman Paul Pojman Katie McShane
ISBN: 1285197313  Publisher: Wadsworth Publishing - 2016-01-01
1133607152 Understanding Food: Principles and Preparation
By: Amy Christine Brown
ISBN: 1133607152  Publisher: Cengage Learning - 2014-01-01
0133457982 Food Around the World: A Cultural Perspective (4th Edition)
By: Margaret McWilliams
ISBN: 0133457982  Publisher: Prentice Hall - 2014-01-14
0132739275 Introductory Foods (14th Edition)
By: Marion Bennion Barbara Scheule Ph.D. RDMarion Bennion Barbara Scheule
ISBN: 0132739275  Publisher: Prentice Hall - 2014-01-14

Food_Ethics.pdf
Understanding_Food:_Principles_and_Preparation.pdf
Food_Around_the_World:_A_Cultural_Perspective_(4th_Edition).pdf
Introductory_Foods_(14th_Edition).pdf
اخلاق غذایی
درک غذایی: اصول و آماده سازی
محصولات غذایی در سراسر جهان: چشم انداز فرهنگی (نسخه 4)
مواد غذایی مقدماتی (14 نسخه)فرمت کتاب


تامین مدرک مرکز داده
محققین و دانشجویان در صورت نیاز به کتب جدید در این زمینه میتوانید عنوان کتاب درخواستی را در بخش ( سفارش منابع درخواستی) ارسال نمایید.

تاريخ ارسال: 1394/8/28

تعداد بازدید: 177

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |